Yükleniyor...
Kurumsal Sorumluluk

CinnaGen İlaç, Türkiye ilaç endüstrisinde önemli bir açığı kapatmak, yeniliğe ve gelişime zemin hazırlamak için ülkede ilk defa kurulacak güçlü bir üretim alanı açıyor. Öncelikli olarak, Biyoteknolojik ilaçların ithal edilen ilaç konumundan çıkarılması ve beraberinde, proje halinde olan ilaçların üretim üssü olarak Türkiye’nin dünya pazarı zirvesine taşınması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda CinnaGen İlaç, inovatif hareket kabiliyeti, yerli üretim ve yabancı yatırım ortaklığıyla ülke ekonomisinde, sürekli gelişme için kaynak yaratacaktır. Türkiye ilaç endüstrisinin küresel çapta bir güce ulaşmasına öncülük edecek şirket, ülkenin üretim ve ihracat yeteneğini artırmasında da görev alacaktır. CinnaGen İlaç’ın üretim sürecine geçişiyle birlikte, hastaların ilaçlara erişimi kolaylaşmış ve ilaç ithalatı azalmış olacaktır. Bu anlamda Türkiye’nin 2023 vizyonuyla ortak çalışmalar yaparken, ülke ekonomisi açından büyük önem taşıyan teknoloji transferi ve istihdam kaynağında da önemli bir rol üstlenecektir.

Biyoteknoloji alanında eğitime de destek verecek, üniversitelerle ortak çalışmalar yürütecektir. Profesyonel, nitelikli ve araştırmacı insan yetiştirmenin önemine inanan ve bu konuda kendini eğitime adayan CinnaGen İlaç, küresel ve kurumsal yönetim anlayışının ilkelerine sahip çıkmaktadır.


Bize Katılın