Yükleniyor...
Değerlerimiz

Türk ilaç endüstrisinin yenilikçi şirketi CinnaGen İlaç, uluslararası standartlardaki vizyonuyla sağlık adına yapılan tüm yatırımları önemsemekte, “Sağlığa olan tutkumuz, hayallerin ötesinde” mottosuyla çalışmalarına yön vermektedir.

- İnovasyon, dürüstlük, çalışkanlık, istikrar, iş ahlakı ve etik kurallar ile sarsılmaz bir uyum içinde olması
- Ürünlerin araştırılması, üretilmesi, sunumunda ve verilen hizmetlerde en güncel teknolojinin uygulanması
- Hastalar, müşteriler, hissedarlar, personel ve toplum arasında karşılıklı güven yaratılması
- Şirketin ve diğerlerinin maddi ve maddi olmayan varlıklarının korunması
- Kuruluşun tüm lehtarlarının her daim kendilerini geliştirmeye çalışması
- Ulusal ve uluslararası yönetmeliklere ve en yeni standartlara uyum sağlanması
- Takım çalışmalarının ve bireysel çabaların teşvik edilmes
- Mümkün olan en iyi seviyede özenli ve ilkeli olunması
- Yetkinliğe bağlı olarak teşviklerin kullanılması
- Temiz çevre ortamının korunması
Yönetim anlayışının ve değerlerinin temelini oluşturur.


Bize Katılın